Βρισκόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε πράξη τη νέα επιχειρηματική σας ιδέα. Έχοντας ως εχέγγυα την έρευνα και γνώση, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έναρξη και τον προγραμματισμό της επιχείρησης σας.

Protaxis

Subtitle

#Ακεραιότητα #Ποιότητα #Εμπιστοσύνη #Αξιοπιστία

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ίδρυση νέας επιχείρησης, έτσι ώστε η νέα επιχείρηση να εισέλθει με τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να αποτελεί έναν υγιή οργανισμό που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπεριστατωμένη μελέτη και διάγνωση των ευκαιριών και των πιθανών κινδύνων, προκειμένου να εντοπιστούν και να εφαρμοστούν ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Παράλληλα, βασικό σημείο αναφοράς στο νέο σας ξεκίνημα μπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω συμμετοχής σε προγράμματα επιχορήγησης ΕΣΠΑ που αφορούν τη δραστηριότητα σας.

Η μελέτη για την έναρξη της επιχείρησης σας δύναται να αξιολογηθεί είτε μέσω ενός ολοκληρωμένου business plan είτε προσαρμοστικά βάσει των εκάστοτε αναγκών σας.

  • Επιλογή κατάλληλου εταιρικού σχήματος για την ίδρυση νέας επιχείρησης
  • Έρευνα αγοράς / ανταγωνισμού
  • Στατιστική ανάλυση
  • Κοστολόγηση επένδυσης
  • SWOT ανάλυση
  • Δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε