Γιατί έναρξη με ατομική επιχείρηση

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο διαδεδομένη νομική μορφή επιχείρησης στην Ελλάδα. Πολλοί επαγγελματίες επιλέγουν να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα κάνοντας έναρξη ατομικής επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα ατομικής επιχείρησης

 • Εύκολη και γρήγορη διαδικασία έναρξης
 • Χαμηλό διοικητικό κόστος
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές

Ατομική επιχείρηση – Τα πρώτα βήματα

Προετοιμασία

Η κατάλληλη προετοιμασία είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης. Πριν την έναρξη της επιχείρησης ο ιδρυτής θα πρέπει να προχωρήσει σε ενέργειες που θα διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της επιχείρησης.

 • Επιλογή δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με το συνεργάτη λογιστή επιλέγουν τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) με τις οποίες η επιχείρηση θα ξεκινήσει.

 • Εύρεση έδρας και διερεύνηση καταλληλόλητας της έδρας για τη δραστηριότητα

Η έδρα της επιχείρησης είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η διαδικασία της έναρξης. Είναι απαραίτητο να επιλεγεί ο χώρος που θα στεγαστεί η επιχείρηση. Επίσης, σε περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν έχει εμπορική ιδιότητα υπάρχει η επιλογή ο επιχειρηματίας να ξεκινήσει με έδρα την κατοικία του, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα λειτουργικά έξοδα.

 • Θέματα αδειοδότησης

Ο ιδρυτής θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον συνεργάτη που αναλαμβάνει την αδειοδότηση της επιχείρησης. Ορισμένες επιχειρήσεις απαιτούν για τη λειτουργία τους την έκδοση άδειας λειτουργίας. Επίσης, ορισμένες επιχειρήσεις απαιτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Φορολογικός σχεδιασμός και αντιμετώπιση ζητημάτων τεκμηρίων

Πριν την έναρξη της ατομικής επιχείρησης είναι απαραίτητη η διενέργεια ενός φορολογικού σχεδιασμού. Σε αυτόν ο επιχειρηματίας κατανοεί τις έννοιες των τεκμηρίων και το πώς εμπλέκονται με τη φορολόγηση της επιχείρησής του και προετοιμάζεται κατάλληλα για την αποφυγή παγίδων που μελλοντικά μπορεί να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Έναρξη επιχείρησης – Διαδικασίες

Η έναρξη της επιχείρησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω αιτημάτων στη ΔΟΥ. Επιπλέον, υπάρχει και εφαρμογή που η έναρξη των επιχειρήσεων με εμπορική ιδιότητα μπορεί να γίνει γρήγορα και άμεσα ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπάρχει πλέον το ΑΦΜ της επιχείρησης ξεκινούν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

Ενέργειες μετά την έναρξη

 • Επαγγελματικός λογαριασμός
 • POS
 • Επιλογή τρόπου έκδοσης εσόδων
 • Εγγραφή στον ΕΦΚΑ
 • Εγγραφή σε ΓΕΜΗ και Επιμελητήριο

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά τη διαδικασία της έναρξης της ατομικής επιχείρησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το είδος της επιχείρησης. Σημαντικό όμως είναι, ο επιχειρηματίας να λάβει εξαρχής όλες τις πληροφορίες και τις απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Στόχος μας είναι η έναρξη της ατομικής σας επιχείρησης δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, έτσι ώστε να εισέλθει με τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να αποτελεί έναν υγιή οργανισμό που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπεριστατωμένη μελέτη και διάγνωση των ευκαιριών και των πιθανών κινδύνων, προκειμένου να εντοπιστούν και να εφαρμοστούν ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Παράλληλα, βασικό σημείο αναφοράς στο νέο σας ξεκίνημα μπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω συμμετοχής σε προγράμματα επιχορήγησης ΕΣΠΑ που αφορούν τη δραστηριότητα σας.

Η μελέτη για την έναρξη της επιχείρησης σας δύναται να αξιολογηθεί είτε μέσω ενός ολοκληρωμένου business plan είτε προσαρμοστικά βάσει των εκάστοτε αναγκών σας.

 • Επιλογή κατάλληλου εταιρικού σχήματος
 • Έρευνα αγοράς / ανταγωνισμού
 • Στατιστική ανάλυση
 • Κοστολόγηση επένδυσης
 • SWOT ανάλυση
 • Δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων
Βρισκόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε πράξη τη νέα επιχειρηματική σας ιδέα. Έχοντας ως εχέγγυα την έρευνα και γνώση, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έναρξη και τον προγραμματισμό της επιχείρησης σας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε