Μισθοδοσία

Συμβουλευτική

Εργατική νομοθεσία

Επίβλεψη λογιστηρίων

Διαχείριση Επιχειρήσεων
Όντας προσαρμοσμένοι στα σύγχρονα πρότυπα λογιστικής και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης προς όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση μισθοδοσίας, ενώ παράλληλα παρέχουμε συμβουλευτική επί εργασιακών θεμάτων.
Θεωρούμε ζήτημα μείζονος σημασίας και επενδύουμε στην αξιοποίηση τεχνολογικών μεθόδων με στόχο την άμεση διασύνδεση με την επιχείρηση για την βέλτιστη δυνατή ενημέρωση μέσω εφαρμογών cloud.
Επικεντρωνόμαστε σε υπηρεσίες λογιστικής και χρηματοοικονομικής, δίνοντας λύση σε ζητήματα που προαπαιτούν βαθιά γνώση και εξειδίκευση:
Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
Ειδικά θέματα εργατικής νομοθεσίας
Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
Μετατροπές / Συγχωνεύσεις εταιριών
Συμβουλευτική ανάπτυξης / Χρηματοδοτικά εργαλεία προς υφιστάμενες επιχειρήσεις

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε