Σχετικά με εμάς

PROTAXIS ACCOUNTANS

Η Protaxis Accountants είναι εταιρεία παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εξειδικεύεται στην παρακολούθηση, διαχείριση και συμβουλευτική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ιδρύθηκε το 2015 και εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό όραμα και πίστη στις αξίες τις εταιρείας.

Η εταιρεία μας αναζητά τη συνεργασία κυρίως με νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός συνόρων στους παρακάτω τομείς:

Παραγωγή και Μεταποίηση
Τουρισμός
Εμπόριο και Ηλεκτρονικό εμπόριο
Περιβάλλον
Ενέργεια
Τεχνολογία
Υπηρεσίες
Γιατί σε εμάς...

Τι σημαίνει η συνεργασία με την Protaxis Accountants;

Εστίαση στον επιχειρηματία

Η Protaxis Accountants εστιάζει αρχικά στον επιχειρηματία και επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, την άμεση ενημέρωσή του και τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δεξιοτήτων. Η έμφαση που δίνεται στον επιχειρηματία έχει ως στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η συνεχής ανάπτυξη της επιχείρησης  του.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε