Πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον της επιχείρησης σας, παρέχουμε ενημέρωση και υποστήριξη για τη λήψη προγραμμάτων επιχορήγησης ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνουμε πλήρως τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου η επιχείρηση σας να χρηματοδοτηθεί μέσω κοινοτικών ή/και εθνικών πόρων προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον ανταγωνισμό.
Οι εν λόγω δράσεις αφορούν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αγοράς συνολικά αλλά και των επιχειρήσεων ατομικά μέσω της ολικής ή μερικής χρηματοδότησης των δαπανών τους. Η καθοδήγηση μας δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια μίας αίτησης συμμετοχής σε δράσεις του ΕΣΠΑ. Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου η επιχείρηση να ενισχυθεί ουσιαστικά και να επενδύσει με τα κατάλληλα μέσα στην περαιτέρω αναβάθμιση της.
Μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα που αφορούν ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα χρηματοδότησης είτε μέσω του blog της ιστοσελίδας μας είτε ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας στο Newsletter.