Που απευθύνεται:

  • Άνδρες και γυναίκες
  • Ηλικία από 18-29 ετών
  • Ενεργή κάρτα ανεργίας
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ
  • Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας για τους άντρες ωφελούμενους
 

Έναρξη επιχείρησης σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο μετά από την υποβολή της αίτησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης.

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα με τις παρακάτω νομικές μορφές

 

  • Ατομική επιχείρηση
  • Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

 

Στην περίπτωση σύσταση εταιρείας και όχι ατομικής επιχείρησης ο δικαιούχος θα πρέπει να κατέχει το 51% του εταιρικού μεριδίου και να είναι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος.

 

 

Ενίσχυση Ποσό: 14.800€

1η δόση: 4.000€ μετά την έναρξη στη ΔΟΥ

2η δόση: 5.400€ μετά τη λήξη του α εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

3η δόση: 5.400€ μετά τη λήξη του β εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

 

Υποβολή προτάσεων από 10/5/2021 έως 10/6/2021

για να δεις αν το δικαιούσαι...
Δωρεάν αξιολόγηση

Κάνε τώρα το τεστ

Loading